Droge Voeten Sint-Oedenrode

Waterschap De Dommel heeft de plicht ervoor te zorgen dat de bebouwde kom van gemeenten beschermd worden tegen overstromingen. Voor de kern van Sint-Oedenrode betekent dit dat als de Dommel overstroomt dit niet de bebouwde kom van Sint-Oedenrode mag bereiken. De Dommel stroomt juist precies door die kern van Sint-Oedenrode en de huidige kering langs de Dommel voldoet op een deel daarvan niet aan de eisen. Uit overstromingsberekeningen blijkt dat bij een overstroming met een herhalingstijd van 100 jaar, een deel van de dorpskern van Sint-Oedenrode onder water loopt. Juist om ervoor te zorgen dat iedereen droge voeten houdt, moeten wij hiermee aan de slag.
De Dommel door Sint-Oedenrode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het project Droge Voeten Sint-Oedenrode? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief.

Informatiebijeenkomst 12 december 2018

Tijdens de drukbezochte informatiebijeenkomst zijn belangstellenden uit Sint-Oedenrode geïnformeerd over het project Droge Voeten Sint-Oedenrode om de kern te beschermen tegen overstromingen. Aan de hand van film-, kaart- en beeldmateriaal is uitgelegd waarom het nodig is een oplossing te vinden voor de wateroverlast. De presentatie en filmpjes kunt u hierbij raadplegen.

Project in de media

In aanloop naar de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 heeft Omroep Brabant het werk van de waterschappen in beeld gebracht. Bij het thema Hoosbuien was dat ons project Droge Voeten.

Locatie

Het projectgebied ligt in de kern van Sint-Oedenrode sinds 1 januari 2017 behorend bij de gemeente Meierijstad.


Projectgebied, kern Sint-Oedenrode

Aanpak

In het hele beheersgebied van Waterschap De Dommel moeten op verschillende plekken maatregelen tegen wateroverlast genomen worden. En één daarvan is Sint-Oedenrode. Tot mei 2017 zijn er verschillende studies uitgevoerd die aantonen dat de opgave om Sint-Oedenrode te beschermen tegen hoogwater alleen haalbaar is met uitvoering van lokale maatregelen. Welke maatregelen dat precies gaan worden, is nog niet bekend. We werken intensief samen met de gemeente Meierijstad en direct belanghebbenden om te zoeken naar de best passende maatregelen. Hieruit volgt eerst een Voorlopig Ontwerp, daarna komt een Definitief Ontwerp. Vervolgens wordt het als een Projectplan Waterwet in procedure gebracht.

Inundatiekaart, een weergave van hoogwatersituatie van de Dommel.

Resultaat

Het resultaat van het project zal zijn dat er maatregelen zijn genomen die ervoor moeten zorgen dat de dorpskern en bebouwde kom van Sint-Oedenrode beschermd zijn tegen wateroverlast.

De Dommel door Sint-Oedenrode

Planning

Op dit moment voert het waterschap nieuwe berekeningen uit aan de hand van de laatste neerslag- en klimaatgegevens. In de tweede helft van 2018 worden de resultaten verwacht. Daarna kan gestart worden met het uitwerken van varianten om de knelpunten op te lossen.

Samenwerking

Het project Droge voeten Sint-Oedenrode wordt door Waterschap De Dommel uitgevoerd met Gemeente Meierijstad.

 

De Dommel door Sint-Oedenrode

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Projectleider Marcel van den Broek, drogevoetenrooi@dommel.nl