Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden. Dit bestuur houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het beleid van het waterschap en neemt daarover besluiten tijdens reguliere vergaderingen. Deze reguliere vergaderingen vinden gemiddeld vijf keer per jaar plaats en zijn openbaar.

Gekozen bestuur

Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel
Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel

De leden van het algemeen bestuur worden voor vier jaar gekozen. Het huidige bestuur is in maart 2019 gekozen. Het algemeen bestuur bestaat uit tien fracties:

1.    Water Natuurlijk;
2.    VVD;
3.    CDA;
4.    PvdA;
5.    50PLUS;
6.    Werken aan Water;
7.    Algemene Waterschapspartij (AWP);
8.    Ongebouwd;
9.    Bedrijven;
10.  Natuurterreinen

Zie ook

Heeft u gevonden wat u zocht?