Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden. Dit bestuur houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het beleid van het waterschap en neemt daarover besluiten tijdens reguliere vergaderingen. Deze reguliere vergaderingen vinden gemiddeld vijf keer per jaar plaats en zijn openbaar.

Gekozen bestuur

De leden van het algemeen bestuur worden voor vier jaar gekozen. Het huidige bestuur is in maart 2019 gekozen. Het algemeen bestuur bestaat uit tien fracties:

  1. Water Natuurlijk;
  2. VVD;
  3. CDA;
  4. PvdA;
  5. 50PLUS;
  6. Werken aan Water;
  7. Algemene Waterschapspartij (AWP);
  8. Ongebouwd;
  9. Bedrijven;
  10. Natuurterreinen

Watergraaf

Watergraaf, Erik de Ridder, is voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel.

Openbare vergaderingen van het algemeen bestuur

Het algemeen bestuur vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. De agenda en vergaderstukken zijn ongeveer een week van te voren bekend.