De Essche Stroom ontstaat uit de samenkomst van de Achterste en Voorste Stroom bij Oisterwijk en mondt bij Halder uit in de Dommel. Onderweg doorkruist de beek een prachtig deel van de Meierij dat gevormd is door een afwisseling van landgoederen en agrarische gronden.

Essche stroom Bleijendijk
Essche Stroom bij Landgoed Bleijendijk, april 2016

Halverwege de Essche Stroom ligt het dorp Esch, de grens tussen het smalle beekdal bovenstrooms en het brede beekdal benedenstrooms. Waterschap De Dommel wil, samen met de omgeving, de Essche Stroom en het omliggende gebied herinrichten zodat de Essche Stroom weer beleefbaar wordt gemaakt. Uitgangspunt is een balans te creëren tussen de belangen van omwonenden, recreanten en diverse natuurfuncties.

Waterschap De Dommel houdt zich actief bezig met herinrichting van het watersysteem. Hierbij wordt de nieuwe inrichting afgestemd op de doelstellingen die hier vanuit de wet- en regelgeving en vanuit de eigen ambities voor het gebied bij horen.

Voor alle informatie over het project Essche Stroom, met zijn deelprojecten zoals onder andere Plan Ruiting, Kom Esch en Plan Nemer, verwijzen we u naar  www.esschestroom.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?