Herinrichting Essche Stroom

De Essche Stroom is genoemd naar het dorpje Esch. De beek begint bij Oisterwijk, waar de Voorste en de Achterste Stroom samenkomen. Na ongeveer twaalf kilometer mondt de beek uit in de Dommel, bij Halder in de gemeente Sint-Michielsgestel. Onderweg voegen de Rosep, de Nemer en de Kleine Aa zich bij de Essche Stroom.

Aanmelden Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het project?
Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief.
Nu al nieuwsgierig? Lees hier de laatste nieuwsbrief

Wandelaars in Bleijendijk

Tot vijftig jaar geleden was de Essche Stroom minstens twee keer zo lang. Het was een ondiep riviertje met hier en daar een flinke stroomversnelling. Totdat het landschap grondig werd aangepakt tussen 1960 en 1965: meanders werden dichtgegooid, de beek verbreed en verdiept. Kades en stuwen moesten het water in toom houden. Hoogteverschillen en houtwallen verdwenen ten behoeve van de landbouw.  

De Essche Stroom in beweging

De vroegere werkzaamheden staan haaks op het huidige waterbeleid, dat juist gericht is op water langer vasthouden in het gebied.  Door beken hun natuurlijke loop terug te geven, met meer kronkels en een smallere bedding, zal het water sneller stromen en bochten gaan uitschuren. Water en natuur krijgen weer vrij spel, zo ook bij de Essche Stroom.

Essche stroom Bleijendijk

Aanpak

Al ruim 17 jaar werkt het waterschap in fases aan het beekdal van de Essche Stroom.

In 2005 heeft Waterschap De Dommel, in samenwerking met een aantal vertegenwoordigers uit het gebied, een visie voor het beekdal van de Essche Stroom opgesteld. In deze visie staan drie uitgangspunten centraal die belangrijk zijn bij een duurzame inrichting van de Essche Stroom:

  • Herstel van het water- en ecosysteem (‘planet’)
  • Met oog voor het verleden kijken naar de toekomst (‘people’)
  • Flexibiliteit in ruimte, middelen en tijd (‘profit’)

Omdat het plan te groot was om in één keer uit te werken, is er voor gekozen om het plan op te knippen in deelprojecten.

Deelprojecten

Op onderstaand kaartje is te zien in welke deelprojecten de totale herinrichting is opgeknipt. De projecten 1 tot en met 9 zijn al uitgevoerd en afgerond (periode 2006-2022). We zijn aangekomen bij het laatste project (10), het sluitstuk van het totale project: Herinrichting Bruggelaar

Betrekken

De plannen over de Essche Stroom maakt Waterschap De Dommel samen met betrokkenen. Ieder heeft eigen belangen en er zijn gezamenlijke belangen. We werken de plannen gezamenlijk verder uit en realiseren de plannen door maatwerk.

De centrale visie vormt het kader voor de deelprojecten. Bij ieder deelproject dat we starten, bekijken we wat de schaal is van het deelproject, wie we erbij betrekken en hoe we organiseren dat de betrokkenen hun input leveren (door na te denken over het planproces en de werkvormen).

In het gesprek met de betrokkenen, staat de beleving centraal. Wat is het verhaal achter de plek, welke waarden hecht men aan een bepaalde plek? Dit doen we door te vragen naar de wensen van de betrokkenen en het delen van beelden en verwachtingen.

Deze gesprekken stellen ons in staat om maatwerk te leveren, door in te kunnen springen op wensen uit het gebied, en de plannen een gebiedseigen karakter mee te geven.

Financiering en samenwerking

Het project Herinrichting Essche Stroom wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie Noord-Brabant en van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Meer informatie

Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Hans Koekkoek (projectmanager) of stuur gerust een mail naar: esschestroom@dommel.nl