Als eigenaar van onroerend goed: een huis, schuur, loods of een bedrijfspand, betaalt u watersysteemheffing gebouwd aan het waterschap. Met de opbrengst hiervan beschermen we uw woning en bedrijf tegen wateroverlast. Hiervoor ontvangt u in maart/april een aanslag. De watersysteemheffing gebouwd wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van het gebouw. Deze waarde wordt op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) door de gemeente vastgesteld.

U betaalt de watersysteemheffing gebouwd als:

  • u op 1 januari van een belastingjaar bij het kadaster geregistreerd staat als eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder, erfpachter of zakelijk gerechtigde van het 'recht van gebruik en bewoning' van gebouwd onroerend goed.

N.B. Kwijtschelding aanvragen voor de watersysteemheffing gebouwd is niet mogelijk.

Op het aanslagbiljet van de watersysteemheffing gebouwd zijn de bedragen gespecificeerd en is aangegeven waarvoor deze berekend zijn. Ook staat er wanneer u moet betalen en hoe u dat kunt doen.