Als eigenaar van onroerend goed: een huis, schuur, loods of een bedrijfsgebouw, betaal je watersysteemheffing gebouwd. Met dit geld beschermen we woningen en bedrijven tegen wateroverlast. De belastingaanslag ontvang je in maart/april. De watersysteemheffing gebouwd berekenen we op basis van de WOZ-waarde van het gebouw. Deze waarde wordt op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) door de gemeente vastgesteld.

Je betaalt de watersysteemheffing gebouwd als je op 1 januari van een belastingjaar bij het kadaster geregistreerd staat als:

  • Eigenaar
  • Vruchtgebruiker
  • Opstalhouder
  • Erfpachter of
  • Zakelijk gerechtigde. Dit is het 'recht van gebruik en bewoning' van gebouwd onroerend goed.

Let op! Je kunt géén kwijtschelding aanvragen voor de watersysteemheffing gebouwd.

Deze waterschapsbelasting betaal je rechtstreeks aan het waterschap. Op het aanslagbiljet van de watersysteemheffing gebouwd staan de bedragen verder uitgelegd. Ook lees je waarvoor je moet betalen. Wanneer je dat doet en hoe je dat kunt doen.