Als eigenaar van onroerend goed: een huis, schuur, loods of een bedrijfspand, betaalt u watersysteemheffing gebouwd aan het waterschap. Met de opbrengst hiervan beschermen we uw woning en bedrijf tegen wateroverlast. Hiervoor ontvangt u in maart/april een aanslag. De watersysteemheffing gebouwd wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van het gebouw. Deze waarde wordt op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) door de gemeente vastgesteld.