Als eigenaar van onroerend goed: een huis, schuur, loods of een bedrijfsgebouw, betaalt u watersysteemheffing gebouwd aan het waterschap. Met dit geld beschermen we uw woning en bedrijf tegen wateroverlast. Hiervoor ontvangt u in maart/april een aanslag. De watersysteemheffing gebouwd berekenen we op basis van de WOZ-waarde van het gebouw. Deze waarde wordt op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) door de gemeente vastgesteld.

U betaalt de watersysteemheffing gebouwd als:

  • u op 1 januari van een belastingjaar bij het kadaster geregistreerd staat. U staat geregistreerd als eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder, erfpachter of zakelijk gerechtigde. Dit van het 'recht van gebruik en bewoning' van gebouwd onroerend goed.

N.B. U kunt géén kwijtschelding aanvragen voor de watersysteemheffing gebouwd.

Op het aanslagbiljet van de watersysteemheffing gebouwd staan de bedragen verder uitgelegd. Ook leest u waarvoor u moet betalen. En wanneer u moet betalen en hoe u dat kunt doen.