Watersysteemheffing ongebouwd betaal je om wateroverlast en overstromingen te voorkomen. Het is een belasting voor eigenaren van een ongebouwde onroerende zaak.

Bij de aanslag watersysteemheffing ongebouwd kun je te maken krijgen met drie soorten:

  1. Natuurterreinen
  2. Ongebouwd waterberging
  3. Ongebouwd overig

De belasting die je betaalt hangt af van de oppervlakte van het aantal hectare grond.

Onder grond verstaan we akkers, bouwgrond en weilanden. Je betaalt de heffing voor deze grond als je op 1 januari van een belastingjaar bij het kadaster geregistreerd staat als:

  • Eigenaar of
  • Erfpachter, vruchtgebruiker, opstalhouder of zakelijk gerechtigde van het ‘recht van gebruik en bewoning’ van ongebouwd onroerend goed.

Je moet de watersysteemheffing ongebouwd gewoon betalen, ook als je bezwaar maakt. Blijkt later dat je teveel betaald hebt? Dan verrekenen we dit met openstaande rekeningen of je krijgt het teveel betaalde bedrag terug.

Deze waterschapsbelasting betaal je rechtstreeks aan het waterschap. Op het belastingformulier dat je ontvangt van de watersysteemheffing staan de bedragen in onderdelen en waarvoor deze zijn berekend. Ook staat er wanneer je moet betalen en hoe je dat kunt doen.

Meer informatie over watersysteemheffing ongebouwd