Om uw grond te beschermen tegen te veel of te weinig water (verdroging) te voorkomen, betaalt u als eigenaar van grond 'watersysteemheffing ongebouwd'.