U wilt uw grond beschermen tegen te veel of te weinig water. Het waterschap zorgt hiervoor. Daarom betaalt u als eigenaar van grond 'watersysteemheffing ongebouwd'.

Bij de aanslag watersysteemheffing ongebouwd kunt u te maken krijgen met drie soorten:

  1. Natuurterreinen
  2. Ongebouwd waterberging
  3. Ongebouwd overig

De belasting die u betaalt hangt af van de waarde van het aantal hectare grond.

Onder grond verstaan we akkers, bouwgrond en weilanden. U betaalt de heffing voor deze grond als u op 1 januari van een belastingjaar bij het kadaster geregistreerd staat als:

  • eigenaar;
  • erfpachter, vruchtgebruiker, opstalhouder of zakelijk gerechtigde van het ‘recht van gebruik en bewoning’ van ongebouwd onroerend goed.

N.B. Geen watersysteemheffing ongebouwd betalen is NIET mogelijk.

Op het formulier dat u ontvangt van de watersysteemheffingen staan de bedragen in onderdelen en er staat waarvoor deze zijn berekend. Ook staat er wanneer u moet betalen en hoe u dat kunt doen.

Meer informatie over watersysteemheffing ongebouwd