Voor goed waterbeheer moeten sloten, vaarten en kanalen het hele jaar door worden onderhouden. Daarom maait Waterschap De Dommel ieder jaar op verschillende plekken. Woont of werkt u aan het water? Dan heeft u ook een verantwoordelijkheid.

Gedifferentieerd maaibeheer

Maaien beïnvloedt de ecologische kwaliteit van oevers. Met name de manier van maaien en de periode zijn van belang. Het waterschap stemt daarom het maaibeheer af op de ecologische functie van een oever. Dit heet gedifferentieerd maaibeheer of aangepast beheer.
Afhankelijk van de ecologische functie van een waterloop en de aanwezigheid van beschermde flora en fauna, weegt het waterschap zorgvuldig af waar en hoeveel vegetatie wordt gespaard:
•    in de waterbodem
•    het natte talud
•    het droge talud
•    of een combinatie hiervan

Resultaat

Gedifferentieerd maaibeheer voorkomt wateroverlast of -tekort en is goed voor flora en fauna in en rondom het water. Goed onderhoud voorkomt verslibbing en daarmee blauwalg, stank en vissterfte.

Wat merkt u ervan?

Het is voor beschermde soorten van belang dat deze vegetatie gehandhaafd blijft. Het zelfstandig wegmaaien van de vegetatie is niet gewenst en is zelfs strafbaar. Als u eigenaar bent van een perceel dat aan de oever grenst, bent u ontvangstplichtig en behoort u het losse maaisel te verwijderen.

U heeft ontvangstplicht

Tijdens regulier onderhoud legt Waterschap De Dommel het slootvuil, zoals maaisel en bagger, op de oevers. De eigenaar van het aangrenzende perceel is verplicht dit vuil te verwijderen. Dit geldt voor alle sloten in het beheergebied van Waterschap De Dommel.

Houd onderhoudsstroken vrij

Om efficiënt te werken en schade te beperken, is het belangrijk dat de sloten die gemaaid worden goed bereikbaar zijn voor het waterschap. Wij vragen u sloten vrij te houden van obstakels en te zorgen voor zo min mogelijk belemmeringen. In de Keur vindt u informatie die op uw situatie van toepassing is.

Gerelateerd

Maaiplanning

Mis geen nieuws voor agrariërs

Wilt u meer weten over wat er speelt op agrarisch gebied bij De Dommel, geen nieuws missen of ontdekken wat andere agrariërs in ons gebied doen?

Dat kan! 4 keer per jaar sturen we al meer dan 800 agrariërs de nieuwsbrief 'Boeren met water'.

Via deze onderstaande knop kunt u zich inschrijven en blijft u op de hoogte van nieuws in ons agrarisch gebied:

aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich altijd uitschrijven.