Waterschap De Dommel stuurt het waterpeil van de belangrijkste beken en sloten (A-watergangen). Dit doen we met stuwen en door te maaien en te baggeren. Zo zorgen we ervoor dat het niet te nat, maar ook niet te droog wordt. Woon of werk jij aan het water? Dan verwachten we ook iets van jou. 

Door de bodem en oevers of slootkanten te maaien, groeit een beek of sloot niet dicht en kan het water weg. Hiermee voorkomen we wateroverlast en zorgen we dat het water blijft stromen. Stromend water is van belang voor plant en dier: het zorgt voor zuurstof in het water. Naast de bodem en oevers of slootkanten maaien we ook naastgelegen onderhoudspaden om de maaiwerkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.

Dit verwachten we van jou

Na het maaien van de belangrijkste beken en sloten (A-watergangen) heb jij als eigenaar van het aangrenzende perceel ook een taak. Je moet een aantal acties ondernemen:

  • Tijdens het onderhoud leggen we het maaisel op de oevers. Als eigenaar van het aangrenzende perceel moet je dit maaisel ontvangen en als je wil zelf verwijderen. Dit geldt voor alle beken en sloten in ons gebied.
  • Om efficiënt te werken en schade te beperken, is het belangrijk dat de beken en sloten die wij maaien goed bereikbaar zijn. Wij vragen je om beken en sloten vrij te houden van obstakels. In de waterschapsverordening vind je informatie die op jouw situatie van toepassing is.
  • Het waterschap onderhoudt de belangrijkste beken en sloten (A-watergangen). Ligt een B-watergang of C-watergang op jouw grond? Dan moet je zelf het onderhoud uitvoeren. Meer informatie hierover vind je op onze pagina Slootonderhoud en schouw.

Niet overal maaien

Veel van onze beken zijn aangemerkt als ecologische verbindingszone. Dit is een verbinding tussen natuurgebieden speciaal voor planten en dieren. Een ecologische verbindingszone is op een natuurvriendelijke manier ingericht met riet en andere oeverplanten. Door stroken van riet en planten niet te maaien, kunnen dieren veilig van A naar B.

Ook in beken en sloten zonder ecologische verbindingszone kunnen ecologische doelstellingen gelden. Het is voor de biodiversiteit vaak beter om niet alle begroeiing in één keer te maaien. Door op sommige stukken begroeiing te laten staan, ontstaat er variatie in begroeiing en in stroomsnelheid. Ook ontstaan hierdoor schuilmogelijkheden voor dieren. Dit noemen we ook wel ecologisch maaibeheer.

Het zelf wegmaaien van begroeiing in een A-watergang mag niet en is in sommige gevallen zelfs strafbaar.

Wanneer maaien we waar?

Waterschap De Dommel maait ieder jaar op verschillende plekken in het gebied. Per plek kijken we hoe vaak en hoe we het beste kunnen maaien. En wanneer de beste periode is. Dit is afhankelijk van verschillende factoren:

  • De lokale omstandigheden;
  • De risico’s op wateroverlast;
  • De aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten;
  • Het soort begroeiing;
  • De functies van beken en sloten.

Op onze maaiplanning zie je waar, wanneer en hoe er gemaaid wordt. Je kunt zoeken op adres of postcode. Als je op een gemarkeerde waterloop klikt, opent een informatievenster.

Waarom maaien we niet alles?

In veel beken en sloten gelden ecologische doelstellingen. Het is voor de biodiversiteit vaak beter om niet alle begroeiing in één keer te maaien. 

Door op sommige stukken begroeiing te laten staan, ontstaat er variatie in begroeiing en in stroomsnelheid. Ook ontstaan hierdoor schuilmogelijkheden voor dieren. Dit noemen we ook wel ecologisch maaibeheer. Vaak maaien we eerst een deel en maaien we 6 weken later een ander deel. 

Het zelf wegmaaien van begroeiing mag niet en is in sommige gevallen zelfs strafbaar.

Waarom passen we de maaiplanning soms aan?

Wanneer we op iedere plek maaien, leggen we vast in een maaiplanning. Aan de hand van de verschillende factoren maken we deze maaiplanning ieder jaar zorgvuldig. Toch kan het zijn dat we de maaiplanning in de loop van het jaar aanpassen. Bijvoorbeeld als het veel gaat regenen. Door begroeiing in een beek of sloot kan het water niet goed doorstromen. En dat kan zorgen voor wateroverlast. 

Er zijn ook andere redenen waarom we een beek vaker maken. Als een beek vol staat met Grote Waternavel bijvoorbeeld. Maar ook op plekken waar het riool op een beek kan lozen na hevige regen. We maaien daar vaker om gezondheidsrisico’s te beperken. En als er  beschermde plant- en diersoorten voorkomen in een beek, dan houden we daar bij het maaien rekening mee. Bijvoorbeeld door een deel niet te maaien.

Wanneer ruimen we het maaisel op?

Tijdens het onderhoud leggen we het maaisel op de oevers. Als eigenaar van het aangrenzende perceel moet je dit maaisel ontvangen en als je wil zelf verwijderen. Dit geldt voor alle beken en sloten in ons gebied.

Op sommige plekken ruimen we zelf het maaisel op. Dat doen we als het maaisel vervuild is door een lozing vanuit het riool. En bij ecologische verbindingszones. 

Wie is verantwoordelijk voor het maaien?

Waterschap De Dommel onderhoudt de belangrijkste beken en sloten (A-watergangen). Ligt een B-watergang of C-watergang op jouw grond? Dan moet je zelf het onderhoud uitvoeren. Meer informatie hierover vind je op onze pagina Slootonderhoud en schouw.

Hoe houden we rekening met flora en fauna?

We toetsen onze maaiplanning aan de gedragscode bestendig beheer en onderhoud. De gedragscode beschrijft het beheer en onderhoud dat past bij een gebied waarin beschermde soorten voorkomen. Het gaat dan om beschermde soorten die vallen onder de Omgevingswet. Denk aan planten in de beek laten staan voor libellen en broedvogels. Of het niet maaien van braamstuiken voor de boomkikker. 

Ook houden we rekening met de soorten die niet volgens de wet zijn beschermd. Maar die wel bijdragen aan een hogere biodiversiteit. Denk aan het niet maaien van onze onderhoudspaden langs onze beken en sloten voor andere insecten. Bijvoorbeeld in de winter. 

Waar kan ik schade melden?

We doen er alles aan om schade te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat je schade lijdt. Als dat het geval is, kun je dit doorgeven en heb je mogelijk recht op een schadevergoeding. Ga daarvoor naar onze pagina Schade melden

Mis geen nieuws voor agrariërs

Wilt u meer weten over wat er speelt op agrarisch gebied bij De Dommel, geen nieuws missen of ontdekken wat andere agrariërs in ons gebied doen?

Dat kan! 4 keer per jaar sturen we al meer dan 1000 agrariërs de nieuwsbrief 'Boeren met water'.

Via deze onderstaande knop kunt u zich inschrijven en blijft u op de hoogte van nieuws in ons agrarisch gebied:

aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich altijd uitschrijven.