Waterschap De Dommel stuurt het waterpeil en de waterafvoer van de belangrijkste beken en sloten door stuwen te gebruiken, te maaien en te baggeren. Zo zorgen we ervoor dat het niet te nat, maar ook niet te droog wordt. Woont u of werkt u aan het water? Dan heeft ook u een verantwoordelijkheid.

Door de bodem en oevers of slootkanten te maaien, groeit de beek of sloot niet dicht en kan het water weg. Hiermee voorkomen we wateroverlast en zorgen we dat het water blijft  stromen. Stromend water is van belang voor plant en dier: het zorgt voor zuurstof in het water. Naast het maaien van de bodem en oevers of slootkanten, maaien we ook eventuele naastgelegen onderhoudspaden om de maaiwerkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.

Uw verantwoordelijkheid

Na het onderhoud aan de belangrijkste beken en sloten (A-watergangen) heeft u als eigenaar van het aangrenzende perceel een verantwoordelijkheid. U moet een aantal acties ondernemen:

  • Tijdens de onderhoudswerkzaamheden leggen we het slootvuil, zoals maaisel en bagger, op de oevers. Als eigenaar van het aangrenzende perceel bent u verplicht dit vuil te ontvangen en eventueel te verwijderen. Dit geldt voor alle beken en sloten in ons gebied.
  • Om efficiënt te werken en schade te beperken, is het belangrijk dat de beken en sloten die door ons gemaaid worden goed bereikbaar zijn. Wij vragen u beken en sloten vrij te houden van obstakels en te zorgen voor zo min mogelijk belemmeringen. In de keur vindt u informatie die op uw situatie van toepassing is.
  • Het waterschap onderhoudt de belangrijkste beken en sloten (A-watergangen). Woont u of werkt u aan een B-watergang of C-watergang? Dan moet u zelf het onderhoud uitvoeren. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina Slootonderhoud en schouw.

Niet overal maaien

Veel van onze beken zijn aangemerkt als ecologische verbindingszone. Dit is een verbinding tussen natuurgebieden speciaal voor planten en dieren. Een ecologische verbindingszone is op een natuurvriendelijke manier ingericht met riet en andere oeverplanten. Door een aaneengesloten stuk van riet en planten niet te maaien, kunnen dieren veilig van A naar B.

Ook in beken en sloten die niet zijn aangewezen als ecologische verbindingszone kunnen ecologische doelstellingen gelden. Het is voor de biodiversiteit vaak beter om niet alles in één keer te maaien als dat niet noodzakelijk is. Door op sommige stukken begroeiing te laten staan, ontstaat er variatie in begroeiing en in stroomsnelheid. Ook ontstaan hierdoor schuilmogelijkheden voor dieren. Dit noemen we ook wel ecologisch maaibeheer.

Het wegmaaien van begroeiing die wij laten staan door inwoners, is niet gewenst voor beschermde soorten en daarom in sommige gevallen zelfs strafbaar.

Mis geen nieuws voor agrariërs

Wilt u meer weten over wat er speelt op agrarisch gebied bij De Dommel, geen nieuws missen of ontdekken wat andere agrariërs in ons gebied doen?

Dat kan! 4 keer per jaar sturen we al meer dan 1000 agrariërs de nieuwsbrief 'Boeren met water'.

Via deze onderstaande knop kunt u zich inschrijven en blijft u op de hoogte van nieuws in ons agrarisch gebied:

aanmelden nieuwsbrief(externe link)

U kunt zich altijd uitschrijven.