• Schade als gevolg van een project

  Voeren we maatregelen uit in de buurt van jouw perceel en heeft dat effect op je eigendom? Het waterschap moet schade, die ontstaat door de uitvoering van de maatregelen compenseren.

 • Schade door extra water vasthouden

  Heb je schade door een van de maatregelen die wij nemen om water vast te houden? Dan kun je een vergoeding aanvragen.

 • Schade melden

  Wij doen er alles aan om schade te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat je schade lijdt. Als dat het geval is, kun je dit doorgeven en heb je mogelijk recht op een schadevergoeding.

 • Schadevergoeding na waterberging

  Heb je schade omdat het waterschap je grond heeft laten overstromen om (regen)water te bergen? Mogelijk kan je hiervoor een vergoeding krijgen.

 • Nadeelcompensatie aanvragen

  Heb je schade geleden door activiteiten van het waterschap? Bijvoorbeeld dat je woning minder waard is, omdat een dijk is verzwaard. Dan kun je een vergoeding aanvragen.