• Schade als gevolg van een project

  Hier vind u de mogelijkheden voor vergoeding op een rij.
 • Schadevergoeding na waterberging

  Heeft u schade omdat het waterschap uw grond heeft laten overstromen om (regen)water te bergen? Mogelijk kan u hiervoor een vergoeding krijgen.
 • Schade melden

  Schade door activiteiten van het waterschap? U kunt dit hier melden met het formulier.
 • Nadeelcompensatie aanvragen

  Schade door een actie van het waterschap? Is uw woning bijvoorbeeld minder waard door het werk aan een dijk? Dan kunt u hiervoor vergoeding aanvragen, dit noemt men 'nadeelcompensatie'. Kijk hier hoe u dit aanvraagt.