• Heeft u schade door een van de maatregelen die wij nemen om water vast te houden? Dan kunt u een vergoeding aanvragen.
  • Hier vind u de mogelijkheden voor vergoeding op een rij.
  • Heeft u schade omdat het waterschap uw grond heeft laten overstromen om (regen)water te bergen? Mogelijk kan u hiervoor een vergoeding krijgen.
  • Schade door activiteiten van het waterschap? U kunt dit hier melden met het formulier.
  • Heeft u schade door een actie van het waterschap? Is uw woning bijvoorbeeld minder waard door het werk van De Dommel? Dan kunt u hiervoor vergoeding aanvragen.