• Schade als gevolg van een project

  Alle compensatiemogelijkheden op een rij.
 • Schadevergoeding na waterberging

  Schade door overstroming van percelen in een gestuurd waterbergingsgebied? Mogelijk komt u in aanmerking voor schadevergoeding.
 • Schade melden

  Schade door werkzaamheden van het waterschap? U kunt dit melden met het schadeformulier.
 • Nadeelcompensatie aanvragen

  Schade als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap? Bijvoorbeeld waardevermindering van een woning door dijkverzwaring. Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen. U stuurt het waterschap een brief, waarin u daarom vraagt.