• Schade door extra water vasthouden

  Heb je schade door een van de maatregelen die wij nemen om water vast te houden? Dan kun je een vergoeding aanvragen.

 • Schade als gevolg van een project

  Hier vind u de mogelijkheden voor vergoeding op een rij.

 • Schade melden

  Schade door activiteiten van het waterschap? Je kunt dit direct melden met het formulier.

 • Schadevergoeding na waterberging

  Heeft u schade omdat het waterschap uw grond heeft laten overstromen om (regen)water te bergen? Mogelijk kan u hiervoor een vergoeding krijgen.

 • Nadeelcompensatie aanvragen

  Heeft u schade door een actie van het waterschap? Is uw woning bijvoorbeeld minder waard door het werk van De Dommel? Dan kunt u hiervoor vergoeding aanvragen.