• Schade door extra water vasthouden

  Heeft u schade door een maatregel waarmee we extra water vasthouden? Dan kunt u een vergoeding aanvragen bij het waterschap.
 • Schade als gevolg van een project

  Hier vind u de mogelijkheden voor vergoeding op een rij.
 • Schadevergoeding na waterberging

  Heeft u schade omdat het waterschap uw grond heeft laten overstromen om (regen)water te bergen? Mogelijk kan u hiervoor een vergoeding krijgen.
 • Schade melden

  Schade door activiteiten van het waterschap? U kunt dit hier melden met het formulier.
 • Nadeelcompensatie aanvragen

  Heeft u schade door een actie van het waterschap? Is uw woning bijvoorbeeld minder waard door het werk van De Dommel? Dan kunt u hiervoor vergoeding aanvragen.