Staat u u op 1 januari van het belastingjaar geregistreerd als hoofdbewoner in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan betaalt u watersysteemheffing ingezetenen. De hoofdbewoner van een huur- of koopwoning betaalt jaarlijks aan het waterschap voor álle bewoners van dat pand. Onder hoofdbewoner verstaan we de bewoner van een woning waarvan de naam op het koop/huurcontract staat.