Staat u u op 1 januari van het belastingjaar geregistreerd als hoofdbewoner in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan betaalt u watersysteemheffing ingezetenen. De hoofdbewoner van een huur- of koopwoning betaalt jaarlijks aan het waterschap voor álle bewoners van dat pand. Onder hoofdbewoner verstaan we de bewoner van een woning waarvan de naam op het koop/huurcontract staat.

U betaalt watersysteemheffing ingezetenen als u:

  • inwoner bent in het beheergebied van het waterschap
  • bewoner bent van een zelfstandige woonruimte en zo ook staat geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP)
  • gebruiker (bijvoorbeeld huurder) bent van een zelfstandige woonruimte

U betaalt de watersysteemheffing ingezetenen via waterleidingmaatschappij Brabant Water. De bedragen die u aan het waterschap betaalt, staan op de jaarlijkse (eind)afrekening van Brabant Water vermeld. Het is niet de bedoeling dat u rechtstreeks aan het waterschap betaalt.