Alle huishoudens die afvalwater lozen via het riool, betalen zuiveringsheffing. Met de opbrengst zuivert Waterschap De Dommel uw afvalwater op een van de acht rioolwaterzuiveringen. De heffing wordt per zelfstandige woonruimte opgelegd. Een zelfstandige woonruimte is een woonruimte met eigen sanitaire voorzieningen, zoals een keuken, douche en toilet. De gemiddelde bezetting van een huis in Nederland is drie personen. Daarom worden alle huishoudens standaard aangeslagen voor drie vervuilingseenheden. Als u bij uw gemeente staat ingeschreven als alleenwonende, wordt u automatisch voor één vervuilingseenheid aangeslagen. Het waterschap neemt deze gegevens van de gemeenten over.

U betaalt zuiveringsheffing via waterleidingmaatschappij Brabant Water

De zuiveringsheffing wordt opgelegd door het waterschap. Maar u betaalt de zuiveringsheffing via de jaarafrekening van waterleidingmaatschappij Brabant Water. Het waterschap werkt voor de inning van deze belasting samen met Brabant Water. Brabant Water draagt de geïnde zuiveringsheffing af aan het waterschap. Het is niet de bedoeling dat u rechtstreeks aan het waterschap betaalt.