(Tabel)bedrijven die hun afvalwater direct lozen op een beek of sloot moeten een heffing voor verontreiniging betalen. Het kan dus zijn dat je zuiveringsheffing én verontreinigingsheffing moet betalen. De aanslag van de heffing wordt op dezelfde manier berekend als die van de zuiveringsheffing.

Je betaalt verontreinigingsheffing als je afvalwater loost in een beek of sloot.

(Tabel)bedrijven kunnen digitaal aangifte doen voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing. Meer informatie vind je in de brief die je hierover hebt ontvangen. Hierin staan ook de nummers om in te loggen. Hiermee kun je samen met je wachtwoord digitaal aangifte doen.

Aangifte invullen