Verontreinigingsheffing wordt opgelegd aan (tabel)bedrijven die hun afvalwater rechtstreeks lozen op een beek of sloot (oppervlaktewater). In sommige gevallen kan het dus voorkomen dat u zowel zuiveringsheffing als verontreinigingsheffing moet betalen. De berekening van de aanslag verontreinigingsheffing is gelijk aan die van de zuiveringsheffing.

U betaalt verontreinigingsheffing wanneer u afvalwater direct loost in een beek of sloot (oppervlaktewater).

Zogenaamde (tabel)bedrijven kunnen digitaal aangifte doen voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing. Informatie over de procedure en/of de inlogcodes vindt u in de brief die u hierover heeft ontvangen. Met het inlognummer/formuliernummer en het wachtwoord kunt u digitaal aangifte doen.

Aangifte invullen

      Heeft u gevonden wat u zocht?