Zuiveringsheffing is een belasting voor bedrijven die afvalwater afvoeren via het riool. Waterschap De Dommel gebruikt de opbrengsten van de zuiveringsheffing voor de zuivering van rioolwater in zuiveringsinstallaties.

Volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt de aanslag opgelegd aan de gebruiker van de bedrijfsruimte. Een bedrijfsruimte is een afgesloten geheel met een eigen lozingspunt, zoals een wasbak, kraantje, toilet of keukenblok. Als meerdere bedrijven gebruiken maken van 1 bedrijfsruimte en de voorzieningen delen, is er sprake van een bedrijfsverzamelgebouw. In de meeste gevallen zal de aanslag aan de eigenaar of verhuurder van het pand worden opgelegd.

Er wordt onderscheid gemaakt in 3 verschillende categorieën bedrijven:

  1. Forfaitaire bedrijven (waterverbruik lager dan 218 m³ per jaar). Lees meer over forfaitaire bedrijven.
  2. Tabelbedrijven (waterverbruik vanaf 218 m³ per jaar en een vervuilingswaarde tot 1.000 v.e. per jaar). Lees meer over tabelbedrijven.
  3. Meetbedrijven (vervuilingswaarde vanaf 1.000 v.e. per jaar of geen relatie tussen het waterverbruik en de vervuilingswaarde). Lees meer over meetbedrijven.

U betaalt zuiveringsheffing wanneer u vanuit uw bedrijfsruimte afvalwater afvoert op het riool.

Aangepaste procedures

Er zijn verschillende lozingssituaties waarvoor aangepaste procedures zijn. Dit geldt onder andere voor:

Aanpak

De zuiveringsheffing wordt opgelegd door het waterschap. Kleine bedrijven, met een vervuilingswaarde tot en met 3 v.e., betalen de zuiveringsheffing via de nota's van waterleidingmaatschappij Brabant Water. Het is niet de bedoeling dat u rechtstreeks aan het waterschap betaalt.

Verzoek tot aanpassing van forfaitaire heffing voor bedrijven indienen als dit niet is toegepast? Code wijzigen

U loost niet op een riolering en sloot of het pand is al een tijd niet gebruikt? Bezwaar maken

Regelgeving

Gerelateerde producten

Heeft u gevonden wat u zocht?