Zuiveringsheffing is een belasting voor bedrijven die afvalwater afvoeren via het riool. Het waterschap gebruikt de opbrengsten van de heffingen voor het zuiveren van rioolwater.

Volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt de aanslag opgelegd aan de gebruiker van de bedrijfsruimte. Een bedrijfsruimte is een afgesloten geheel met een eigen lozingspunt, zoals een wasbak, kraantje, toilet of keukenblok. Als meerdere bedrijven gebruiken maken van 1 bedrijfsruimte en de voorzieningen delen, is er sprake van een bedrijfsverzamelgebouw. In de meeste gevallen zal de aanslag aan de eigenaar of verhuurder van het pand worden opgelegd.

Er wordt onderscheid gemaakt in 3 verschillende categorieën bedrijven:

 1. Forfaitaire bedrijven (waterverbruik lager dan 218 m³ per jaar). Lees meer over forfaitaire bedrijven.
 2. Tabelbedrijven (waterverbruik vanaf 218 m³ per jaar en een vervuilingswaarde tot 1.000 v.e. per jaar). Lees meer over tabelbedrijven.
 3. Meetbedrijven (vervuilingswaarde vanaf 1.000 v.e. per jaar of geen relatie tussen het waterverbruik en de vervuilingswaarde). Lees meer over meetbedrijven.

  Zuiveringsheffing bedrijven

  U betaalt zuiveringsheffing wanneer u vanuit uw bedrijfsruimte afvalwater afvoert op het riool. De zuiveringsheffing wordt opgelegd door het waterschap. Kleine bedrijven, met een vervuilingswaarde tot en met 3 v.e., betalen de zuiveringsheffing via de nota's van waterleidingmaatschappij Brabant Water. Het is niet de bedoeling dat u rechtstreeks aan het waterschap betaalt.

  Aangepaste procedures zuiveringsheffing bedrijven

  Er zijn verschillende situaties waarvoor aangepaste procedures zijn. Dit geldt onder andere voor:

  Heeft u gevonden wat u zocht?