Bedrijven die afvalwater afvoeren via het riool betalen hiervoor belasting. Dit is de zuiveringsheffing. Het waterschap gebruikt deze belasting voor het schoonmaken van rioolwater.

De persoon die de bedrijfsruimte gebruikt betaalt de zuiveringsheffing. Een bedrijfsruimte is een afgesloten ruimte met een eigen wasbak, kraantje, toilet of keukenblok. Als meer bedrijven dezelfde bedrijfsruimte gebruiken en wasbak, kraan, toilet en/of keukenblok met elkaar delen, is dit een bedrijfsverzamelgebouw. Meestal ontvangt de eigenaar of verhuurder van dit gebouw de aanslag voor deze zuiveringsheffing.
Er zijn 3 categorieën bedrijven:

  • Forfaitaire bedrijven. Dit zijn bedrijven die minder dan 218 m³ water per jaar verbruiken. .
  • Tabelbedrijven. Dit zijn bedrijven die 218 m³ of meer water per jaar verbruiken. Zij hebben een vervuilingswaarde van minder dan 1.000 vervuilingseenheden per jaar. Er moet een relatie zijn tussen het water dat je verbruikt en de vervuilingswaarde.
  • Meetbedrijven. Dit zijn bedrijven met een vervuilingswaarde van 1.000 of meer vervuilingseenheden per jaar. Het water dat je verbruikt en de vervuilingswaarde staan los van elkaar.

Wanneer betaal je zuiveringsheffing bedrijven?

Zuiveringsheffing betaal je als je vanuit je bedrijfsruimte afvalwater afvoert naar het riool. Het waterschap bepaalt deze zuiveringsheffing. Heb je een klein bedrijf met minder dan 3 vervuilingseenheden? Dan betaal je zuiveringsheffing via de rekeningen van Brabant Water. Dit bedrijf zorgt voor het drinkwater. Het is niet de bedoeling dat je die meteen aan het waterschap betaalt.

Andere regels zuiveringsheffing bedrijven

Soms zijn de regels wat anders. Dit geldt onder andere voor: