(Tabel)bedrijven die hun afvalwater direct lozen op een beek of sloot moeten een heffing voor verontreiniging betalen. Het kan dus zijn dat u zuiveringsheffing én heffing voor verontreiniging moet betalen. De aanslag van de heffing wordt op dezelfde manier berekend als die van de zuiveringsheffing.

 

U betaalt heffing voor verontreiniging wanneer u afvalwater loost in een beek of sloot.

(Tabel)bedrijven kunnen digitaal aangifte doen voor de zuiveringsheffing en de heffing voor verontreiniging. Meer informatie vindt u in de brief die u hierover heeft ontvangen. Hierin vindt u ook de nummers om in te loggen. Hiermee kunt u samen met uw wachtwoord digitaal aangifte doen.

Aangifte invullen