(Tabel)bedrijven die het water waar zij vanaf willen en niet meer kunnen gebruiken direct lozen op een beek of sloot (oppervlaktewater) krijgen te maken met heffing voor verontreiniging. In sommige gevallen kan het dus voorkomen dat u zowel zuiveringsheffing als heffing voor verontreiniging moet betalen. Hoe de aanslag van de heffing wordt berekend is hetzelfde als de berekening van de zuiveringsheffing.