Werk in uitvoering

Waterschap De Dommel werkt dagelijks aan schoon, voldoende en veilig water voor 900.000 mensen in ons gebied.

N2000 herstelmaatregelen (voormalig PAS)

  • Minder stikstof, een sterkere natuur en ruimte voor economische ontwikkelingen. Het waterschap neemt maatregelen.